آلبوم سی‌ام: همه چیز برای برنده است
Listen now
Description
مرور تمام ترکهای کامپیلیشن آلبوم معروف گروه آبا، «آبا گولد»، یعنی یکی از پرفروشترین آلبومهای تاریخ موسیقی از یک گروه پاپ It’s all about ABBA! the greatest Pop Band of all time. And the story of making their best hits, all gathered in a compilation album, called “ABBA GOLD”   اسپانسر: برند رُست اینستاگرم     وبسایت   برای حمایت مالی از پادکست آلبوم حمایت ریالی از پادکست آلبوم حمایت ارزی از پادکست آلبوم   Intro Track: Acid Ghost – The Artist’s High Original Tracks by: ABBA All prepared by: Bardia Barj Logo and Cover by: Nima Jamali Album Podcast Website وبسایت پادکست آلبوم Album Podcast Youtube Channel کانال یوتیوب پادکست آلبوم Telegram    Twitter    Instagram
More Episodes
Published 09/06/22
 مروری بر آلبومهای منتشر شده در نیمه اول سال 2022 – بخش دوم Special Episode 07: Albums from the first half of 2022 that you should listen to. Part II   اسپانسر: برند رُست اینستاگرم     وبسایت   برای حمایت مالی حمایت ریالی از پادکست آلبوم حمایت ارزی از پادکست آلبوم   Intro Track: Acid...
Published 09/06/22
 مروری بر آلبومهای منتشر شده در نیمه اول سال 2022 – بخش اول Special Episode 07: Albums from the first half of 2022 that you should listen to -Part I   اسپانسر: برند رُست اینستاگرم     وبسایت   برای حمایت مالی حمایت ریالی از پادکست آلبوم حمایت ارزی از پادکست آلبوم   Intro Track: Acid...
Published 08/27/22