Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more
Aldring og helse
Aldring og helse
Aldring og helse skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning om alderspsykiatri, demens, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring. Vi bidrar med kompetanseoppbygging og veiledning til hele helsetjenesten, både kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten, til andre tjenesteytere, brukere (pasienter og pårørende) og befolkningen for øvrig.
Listen now
Ratings & Reviews
4.6 stars from 7 ratings
Recent Episodes
Foreleser er Torhild Holthe, ergoterapeut, forsker og stipendiat ved Aldring og helse. Her finner du presentasjonen hennes, https://aoh-prod.s3.amazonaws.com/documents/Velferdsteknologi_for_personer_med_demens._Psyk-IT2020_Endelig_versjonNY.pptx Meld deg på Psyk-IT her,...
Published 06/09/20
Mange legemidler til eldre: I 2017 fikk 76 000 hjemmeboende eldre utlevert minst 15 legemidler på resept hver mens 570 000 fikk fem eller flere reseptbelagte legemidler hver. – Det er mye, og vanskelig å vite effekten av denne blandingen av så mange legemidler, sier Marit Tveito i...
Published 03/10/20
Published 03/10/20
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »