Kandidátsky štatút pre Ukrajinu a Moldavsko ešte neznamená začiatok vstupných rokovaní do EÚ
Listen now