Jednorázová pomoc nie je podľa tajomníčky Dunajovej riešením, ktoré zastabilizuje zdravotníkov na SR
Listen now