عالی
خیلی قصه ها دوست داشتنی هستن و شما هم به زیبایی اونهارو تعریف میکنین. من خیلی یاد بچگیهام میفتم. ممنون. لطفا اگر براتون امکان داره زود به زود قصه بذارین. باز هم ممنون...
naazaneen via Apple Podcasts · Canada · 01/05/21
More reviews of چیروک
عالیه صدا و آرامشتون و داستان های اصیل ایرانی
shimanick via Apple Podcasts · Canada · 09/13/20
گوش دادن به این غصه‌ها حس فوق العاده‌ای دارن
دموکرات خسته via Apple Podcasts · United States of America · 09/12/19
خیلی خوب قصه میگی. بعضی از اصطلاحاتی که از قصه‌ها با لحن شما یاد گرفتیم، اومده تو زندگی روزانه‌مون. موندگار باشی
nasraf via Apple Podcasts · Australia · 08/17/19
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »