Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more
Democracy at Work Persian
Democracy DarKar
Democracy at Work Persian
Listen now
Ratings & Reviews
4.7 stars from 215 ratings
زمین۲
این همکاریها واقعا عالی و آگاهی بخش و مفیده تشکر از محمد وندا🤩🤩🤩
sersndy via Apple Podcasts · United States of America · 03/11/21
سلام
سلام ممنون از روشنگری شما
sndisheoarsian&yahoo.com via Apple Podcasts · United States of America · 02/09/21
تعصب کور
مجموعه‌ای از توجیهات جدید برای ستایش و ترویج عقب‌ماندگی سمّ خالص یه شیشه مربّای کرونا
یه بنده خدا via Apple Podcasts · United States of America · 02/02/21
Recent Episodes
در این قسمت با فرزانه درباره تاریخ آزار و سلطه بر زنان حرف زدیم و همه این مفاهیم را در قالب تاریخی سلطه مردسالارانه بررسی کردیم. سرفصل موضوعات مطرح شده این بود: ریشه سلطه مردسالارانه سلطه بر به وجود آوردن نیروی کار زمینه اصلی آزار جنسی و ارتباط آن به سلسله مراتب قدرت اهمیت جنبش...
Published 09/12/21
در بخش دوم قسمت هجدهم با بابک و کامران ادامه بحث از بخش قبل را دنبال کردیم و بیشتر درباره تولید و توزیع واکسن و سازوکارهای سیستم جهانی سرمایه برای تولید و توزیع آن گفتگو کردیم و در نهایت از رویای خودمان از دنیای پس از کرونا و دنیای بهتری پس از کرونا حرف زدیم. این قسمت در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ یا...
Published 05/15/21
در بخش اول قسمت هجدهم با کامران و بابک به بررسی فاجعه کویید ۱۹ در دنیا پرداختیم و نقش سرمایه‌داری در بروز بحران،‌ گسترش آن و اقدامات کشورها و دولت‌ها در مقابله با آن را بررسی کردیم و سعی  کردیم وضعیت دنیا در امروز را با دید انتقادی و اقتصاد سیاسی  بررسی کنیم. پادکست هنگامه: از اینجا بشنوید آمار...
Published 04/28/21
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »