การออกกำลังกายของหมอแอมป์ EP.4 ในรายการ เคล็ด(ไม่)ลับเพื่อสุขภาพดี ของหมอแอมป์ [Dr.Amp Podcast]
Listen now
Description
[Dr.Amp Podcast ตอนพิเศษ] เคล็ด(ไม่)ลับ เพื่อสุขภาพดีของหมอแอมป์ EP.4 เรื่อง การออกกำลังกายของหมอแอมป์ 😊 📌 โดย นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ 🏨ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด 🏢นายกสมาคมแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมการศึกษาโรคอ้วน กรุงเทพ (BARSO) ฟังเรื่องเล่าเคล็ดลับการออกกำลังกายของคุณหมอแอมป์ พร้อมที่มาของหลักการและวิธีคิดในการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ของคุณหมอแอมป์ได้ที่ตอนนี้เลย +++++++++++++ 00:00 การออกกำลังกายของหมอแอมป์ 01:06 การออกกำลังกายแบ่งเป็น 3 อย่าง 05:35 ตัวชี้วัดของหมอแอมป์ในการวางแผน การออกกำลังกาย 7:32 การตรวจสมรรถภาพก่อนการออกกำลังกาย เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Exercise Stress Test:EST 9:00 การตรวจสมรรถภาพก่อนการออกกำลังกาย เครื่อง Exercise Stress Echo 9:31 การตรวจสมรรถภาพก่อนการออกกำลังกาย CT Calcium Scoring 10:45 การตรวจสุขภาพหลอดเลือดที่คอ Carotid ultrasound 18:00 รหัสพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย 32:11 เคล็ด(ไม่)ลับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของหมอแอมป์ drampCopyright 2022 ออกอากาศเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.00 น. - เทปนี้มีลิขสิทธิ์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต มีผลในทางกฏหมาย - 🎥✨ตอนที่ เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย ✨ ตอน ลดน้ำหนักอย่างไรไม่ให้โยโย่ by หมอแอมป์ https://www.youtube.com/watch?v=LPueS1hcSiQ&t=494s 📍แหล่งอ้างอิง (References) : 1. Bruce CR, Hawley JA. Improvements in insulin resistance with aerobic exercise training: a lipocentric approach. Medicine and science in sports and exercise. 2004 Jul 1;36(7):1196-201. 2. Page P. Current concepts in muscle stretching for exercise and rehabilitation. International journal of sports physical therapy. 2012 Feb;7(1):109. 3. Sharma K, Kohli P, Gulati M. An update on exercise stress testing. Current problems in cardiology. 2012 May 1;37(5):177-202. 4. Claessen G, La Gerche A, Voigt JU, Dymarkowski S, Schnell F, Petit T, Willems R, Claus P, Delcroix M, Heidbuchel H. Accuracy of echocardiography to evaluate pulmonary vascular and RV function during exercise. JACC: Cardiovascular Imaging. 2016 May;9(5):532-43. 5. Versteylen MO, Joosen IA, Winkens MH, Laufer EM, Snijder RJ, Wildberger JE, Crijns HJ, Narula J, Hofstra L. Combined use of exercise electrocardiography, coronary calcium score and cardiac CT angiography for the prediction of major cardiovascular events in patients presenti
More Episodes
Published 10/10/22
✨ตอน เพชฌฆาตเงียบ"โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 𝑵𝑪𝑫𝒔" กับ หมอแอมป์ (นพ.ตนุพล วิรุฬหการญ) ✨🤩 [🎙𝑫𝒓.𝑨𝒎𝒑 𝑷𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕] 📌 โดย นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ 🏨ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด 🏢นายกสมาคมแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมการศึกษาโรคอ้วน กรุงเทพ...
Published 08/11/22
[Dr.Amp Podcast ตอนพิเศษ] เคล็ด(ไม่)ลับ เพื่อสุขภาพดีของหมอแอมป์ EP.3 เรื่อง การดูแลผิวพรรณของหมอแอมป์ 😊 📌 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิคุณ นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ 🏨ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด 🏢นายกสมาคมแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมการศึกษาโรคอ้วน กรุงเทพ...
Published 06/11/22