Dr.Amp Podcast
Listen now
More Episodes
[Dr.Amp Podcast ตอนพิเศษ] เคล็ด(ไม่)ลับ เพื่อสุขภาพดีของหมอแอมป์ EP.4 เรื่อง การออกกำลังกายของหมอแอมป์ 😊 📌 โดย นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ 🏨ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด 🏢นายกสมาคมแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมการศึกษาโรคอ้วน กรุงเทพ...
Published 10/10/22
✨ตอน เพชฌฆาตเงียบ"โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 𝑵𝑪𝑫𝒔" กับ หมอแอมป์ (นพ.ตนุพล วิรุฬหการญ) ✨🤩 [🎙𝑫𝒓.𝑨𝒎𝒑 𝑷𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕] 📌 โดย นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ 🏨ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด 🏢นายกสมาคมแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมการศึกษาโรคอ้วน กรุงเทพ...
Published 08/11/22
[Dr.Amp Podcast ตอนพิเศษ] เคล็ด(ไม่)ลับ เพื่อสุขภาพดีของหมอแอมป์ EP.3 เรื่อง การดูแลผิวพรรณของหมอแอมป์ 😊 📌 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิคุณ นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ 🏨ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด 🏢นายกสมาคมแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมการศึกษาโรคอ้วน กรุงเทพ...
Published 06/11/22