รู้ลึกเรื่องฮอร์โมนไขมัน วิธีพิชิตโรคอ้วน [Dr.Amp Podcast]
Listen now
Description
รายการ Dr.Amp Podcast เรื่องเล่าสุขภาพดี กับ หมอแอมป์ ตอน "รู้ลึกเรื่องฮอร์โมนไขมัน วิธีพิชิตโรคอ้วน" โดย นพ. ตนุพล วิรุฬหการุญ -ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ ผู้อำนวยการ BDMS Welness Clinic -ผู้อำนวยการ RoyalLife โรงพยาบาลกรุงเทพ -นายกสมาคมแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมการศึกษาโรคอ้วน กรุงเทพ (BARSO) รู้ลึกเรื่องฮอร์โมนไขมัน วิธีพิชิตโรคอ้วน กับหมอแอมป์ ปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้เราเข้าสู่ภาวะโรคอ้วนได้ มาทำรู้จักกับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับไขมันและภาวะโรคอ้วน 1. Leptin (เลปติน) ฮอร์โมนอิ่ม หรือฮอร์โมนหยุดความหิว 2. Adiponectin (อดิโพเนคทิน) 3. Resistin (รีซิสทิน) และมารู้จักกับไขมันทั้ง 2 ชนิด Brown Fat (ไขมันดี) และ White Fat (ไขมันเลว) ที่อยู่ในร่างกายเรา 🌐http://www.dramp.com ➡️Instagram: DrAmp Team ➡️Spotify: Dr.Amp Team © drampCopyright 2020 -เทปนี้มีลิขสิทธิ์ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต มีผลในทางกฏหมาย- ปล.เป็นคลิปให้คำแนะนำแก่ผู้รักสุขภาพที่ยังไม่ป่วยและต้องการป้องกันโรคให้ตัวเอง สำหรับผู้ที่มีโรคแล้วยังไม่ควรทำตามและควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจาก หมอแอมป์ แหล่งอ้างอิง 1.Lu S, Niu Z, Chen Y, Tu Q, Zhang Y, Chen W, Tong W, Zhang Z. Repetitive element DNA methylation is associated with menopausal age. Aging and disease. 2018 Jun;9(3):435. 2.Gerino E, Caldarera AM, Curti L, Brustia P, Rollè L. Intimate partner violence in the golden age: systematic review of risk and protective factors. Frontiers in psychology. 2018 Sep 4;9:1595. 3.Triantafyllou GA, Paschou SA, Mantzoros CS. Leptin and hormones: energy homeostasis. Endocrinology and Metabolism Clinics. 2016 Sep 1;45(3):633-45. 4.Achari AE, Jain SK. Adiponectin, a therapeutic target for obesity, diabetes, and endothelial dysfunction. International journal of molecular sciences. 2017 Jun;18(6):1321. 5.Yuxiang L, Fujiu K. Human Resistin and Cardiovascular Disease. International Heart Journal. 2020 May 30;61(3):421-3. 6.Townsend K, Tseng Y-H. Brown adipose tissue: Recent insights into development, metabolic function and therapeutic potential. Adipocyte. 2012;1(1):13-24. 7.จิตรวีณา มหาคีตะ. The Update of Brown Adipose Tissue in Adult Human: Possible Target to Battle Obesity?. Royal Thai Army Medical Journal. 2013:83-92. 8.Fondell E, Axelsson J, Franck K, Ploner A, Lekander M, Bälter K, et al. Short natural sleep is associated with higher T cell and lower NK cell activities. Brain, Behavior, and Immunity [Internet]. 2011 Oct;25(7):1
More Episodes
โรคเบาหวาน ป้องกันได้ รู้จักกับโรคเบาหวานให้มากขึ้น ทั้งสาเหตุ ที่มาและความเสี่ยง รวมถึงวิธีการเลือกทานอาหาร และเคล็ดลับอื่นๆ ในการป้องกันตัวเอง ในรายการ Dr.Amp Podcast เรื่องเล่าสุขภาพดี กับ หมอแอมป์ ตอน "เบาหวาน ป้องกันได้ " โดย นพ. ตนุพล วิรุฬหการุญ -ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ...
Published 01/27/21
Published 01/27/21
รายการ สุขใจใกล้หมอ "ใกล้หมอชะลอวัยกับหมอแอมป์" "เคล็ดลับสุขภาพดี อายุยืนยาว 100 ปี อย่างมีคุณภาพ (แบบไม่ป่วย)" ตอนที่ 3 โดย หมอแอมป์ - นพ. ตนุพล วิรุฬหการุญ -ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ ผู้อำนวยการ BDMS Welness Clinic -ผู้อำนวยการ RoyalLife...
Published 12/21/20