پیک‌نیک جنگلی
Listen now
Description
روایت: فرزاد بیان تدوین و موسیقی: مهرداد چرخاب تصویرسازی: Adam Grason
More Episodes
داستان بیست‌وششم: «آدامس خرسی»  داستان و روایت: فرزاد بیان تصویرسازی: Natasha Manuilova موسیقی: Hiroshi Yoshimura (吉村弘) ‎- Flora 1987 🛸 اینستاگرام داستان با بیان 🛸 توییتر داستان با بیان
Published 03/31/20
داستان بیست‌وپنجم: «از دو کرانه‌ی زمان»  داستان و روایت: فرزاد بیان تصویرسازی: سیما درویش موسیقی: Didacte - Maoe - Piano Day 2018 اینستاگرام توییتر
Published 03/30/20
داستان بیست‌وچهارم: «زندگی بستنی» 🍦 داستان و روایت: فرزاد بیان تصویرسازی: سیما درویش موسیقی: Hiroshi Yoshimura  داستان با بیان رو در اینستاگرام دنبال کنید: dastanbabayan
Published 03/23/20