خیلی خوب
اینقدر با این پادکست راحت میخوابم که هیچ وقت به آخر داستان نمیرسم! 😌💙 خیلییییییی خوبه ✨🌚
SimbaaaaD via Apple Podcasts · United States of America · 01/26/20
More reviews of داستان با بیان
اینقدر من با این پادکست راحت میخوابم که هیچ وقت به آخر داستان نمیرسم! 😌💙
SimbaaaaD via Apple Podcasts · United States of America · 01/21/20
متاسفانه من بدلیل شنوایی ضعیفم و خوانش اروم و در گوشی طور نمیتونم کلمات را تشخیص بدم.
حیف شد! via Apple Podcasts · United States of America · 01/21/20
حداقل يك بار با دوستانت گوش ميدادى ببينى ارزش انتشار داره اين بيان و داستان خوانى افتضاح! حيف وقت!
soheilestan via Apple Podcasts · United States of America · 12/30/19
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »