Koszty płatnych autostrad mieszczą się w "kilometrówce"
Listen now
Description
Zdarza się, że pracownik odbywa podróż służbową prywatnym samochodem osobowym. Jeżeli w trakcie tej podróży ponosi koszty za przejazd płatną autostradą i są mu zwrócone, to w zatrudniające go firmie są kosztami uzyskania przychodów jedynie w ramach limitu tzw. kilometrówki. Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.
More Episodes
Chwilowy brak zleceń nie skutkuje koniecznością wstrzymania amortyzacji środków trwałych. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Published 09/26/22
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w określonych warunkach pracodawca nie musi kierować pracownika ponownie zatrudnianego na wstępne badania lekarskie. W okresie zagrożenia epidemicznego, na mocy specustawy, zostały one częściowo zmienione. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more...
Published 09/22/22