Kierowanie na badania wstępne w okresie zagrożenia epidemicznego w razie ponownego zatrudnienia
Listen now
Description
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w określonych warunkach pracodawca nie musi kierować pracownika ponownie zatrudnianego na wstępne badania lekarskie. W okresie zagrożenia epidemicznego, na mocy specustawy, zostały one częściowo zmienione. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
More Episodes
Pracownicy świadczący pracę w ramach stosunku pracy mają prawo do urlopu wypoczynkowego. Jeżeli nie wykorzystają go w naturze, w dniu ustania zatrudnienia przysługuje im ekwiwalent za urlop. Ekwiwalent ten wyliczany jest przy zastosowaniu współczynnika urlopowego, ustalanego na każdy rok...
Published 12/01/22
Zmiana podmiotu zatrudniającego przez osobę będącą wcześniej uczestnikiem PPK pociąga za sobą możliwość transferu dotychczas zgromadzonych środków w PPK. Może to nastąpić w określonym czasie za pośrednictwem nowego podmiotu zatrudniającego. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more...
Published 11/28/22