Brak zleceń a amortyzacja środków trwałych
Listen now
Description
Chwilowy brak zleceń nie skutkuje koniecznością wstrzymania amortyzacji środków trwałych. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
More Episodes
Skorzystanie przez pracowników ze szczepienia przeciw grypie, w okresie po odwołaniu stanu epidemii wywołanego koronawirusem skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu. Wyjątkiem jest sytuacja gdy przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do sfinansowania pracownikom takiego...
Published 12/05/22
Pracownicy świadczący pracę w ramach stosunku pracy mają prawo do urlopu wypoczynkowego. Jeżeli nie wykorzystają go w naturze, w dniu ustania zatrudnienia przysługuje im ekwiwalent za urlop. Ekwiwalent ten wyliczany jest przy zastosowaniu współczynnika urlopowego, ustalanego na każdy rok...
Published 12/01/22