بررسي از نظر مخاطب عام
بسيار روان بود اين اپيزود. نه انگيزشي افراطي كه مثل دوپينگ كردن و توي ميدون رفتن بود و نه تخصصي. واسه مخاطب عام هم ملموس بود و در عين حال مفاهيم خوب دسته بندي شده بود. كيفيت صدا هم مناسب بود و گفتار افراد شمرده شمرده بود. خيلي ممنون از انجام اين كار و ارائه بي چشم داشت اون.
Sara Ranjbar via Apple Podcasts · United States of America · 12/13/19
More reviews of Hellitalk
Heli janam ye donya mamnoonam azat. Rastesh hameye khanoom hayi k atrafam hastan b in podcast shadidan niyaz daran 😢
z.nj via Apple Podcasts · United States of America · 11/04/19
Dear Helli These padsets really convey positive energy to me and helps improve life better. Thanks
Seyedvahid1020 via Apple Podcasts · United States of America · 08/07/19
!
خيلي دوست داشتم قسمت دوم رو كامل گوش بدم ولي متاسفانه صداي تلفن آزار دهنده بود!نصفه رهاش كردم
صـنم via Apple Podcasts · United States of America · 09/16/19
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from Spotify, Apple Podcasts and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »