En livsuppryckning!
Den här predikanten har många universella sanningar att dela som inte bara är till för kristna utan också icke-troende. Hans budskap är enkelt och uppfriskande! Det mest förvånande är att han lyckas komma till roten av många problem som förstör människors liv och ger praktiska tips på hur man drar ur de rötterna. Man skulle kunna säga att han är mer av en motivations-talare än en predikant, vilket man sällan hör talas om. Han har själv sagt att hans främsta uppgift inte är att lära ut djupa teologiska sanningar utan att helt enkelt uppmuntra människor! Det är inte bara ett fåtal människor i Sverige som skulle gynnas av ett sånt budskap.
Deadlypoet via Apple Podcasts · Sweden · 03/16/07
More reviews of Joel Osteen Podcast
First heard Joel on an interview with Larry King and could truly tell that this is a man after God's own heart. His Love and passion to help people grow with God is tremendous, and I've loved hearing each of his messages and applying it into my life. If you haven't heard Joel...Read full review »
luv4jc123 via Apple Podcasts · United States of America · 02/19/07
I am glad to see that freedom of speech still exists, however it also proves that ignorance does as well. If you like Joel and what he has to offer fine. If you don't then don't watch or listen. If you prefer another type of message then seek it out, but let others make the choice for...Read full review »
Christmas via Apple Podcasts · United States of America · 06/09/07
I have only one question for you. Does Joel offer HOPE? YES or NO People will try to tear you down if you do good. But do good anyway. Mother Teresa
fishnjoe via Apple Podcasts · United States of America · 07/17/07
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »