179. Behandling för brottsdömda - Forensisk KBT del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: David Ivarsson och Johan Eriksson
Listen now
Description
Behandling för brottsdömda Forensisk KBT del 2   Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: David Ivarsson och Johan Eriksson   Detta är ett klipp från avsnitt 179. Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.   I avsnittet får du svar på frågorna: Vilka 3 faser ingår i Forensisk KBT-behandling för brottsdömda? Hur använder man sig av modellen RBM, risk, behov och mottaglighet i behandlingen? Vilka mål fokuserar man på i behandlingen? Ligger fokus på de direkta orsakssambanden till återfall eller arbetar man med mer transdiagnostiska faktorer såsom självkänsla? Tredje vågens KBT och acceptans-strategier blir vanligare i programmen, så även känsloreglering och uppmärksamhetsträning. Varför? Vad är över-reglering och under-reglering? När får den brottsdömde behandling? Jobbar man i grupp eller individuellt? Vilken inställning behöver man ha som behandlare när man arbetar med brottsdömda klienter? Finns det chans för revansch?   Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.   Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå. David Ivarsson är legitimerad psykolog och arbetar på Kriminalvården med utbildning, handledning samt utveckling av Kriminalvårdens behandlingsprogram. Johan Eriksson är legitimerad psykolog och arbetar på Kriminalvården med utbildning, handledning samt utveckling av Kriminalvårdens behandlingsprogram.risk, behov   Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration   KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB   Kontakt: http://www.blienbattrebehandlare.se  [email protected]    Avsnitt 179 publicerades första gången 30 november 2020 i KBT-poddens arkiv
More Episodes
Kreativ hopplöshet - ACT   Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå   Gäst: Rikke Kjelgaard Leg.psykolog, författare, föredragshållare och...
Published 10/11/21
Tre nivåer av självet. Existentiell beteendeterapi del 2.   Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå   Gäst: Niklas Möller är leg. psykolog...
Published 09/27/21
Existentiell beteendeterapi del 1.   Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå   Gäst: Niklas Möller är leg. psykolog och verksamhetschef...
Published 09/13/21