Episodes
Bra att veta om social färdighetsträning för dig som behandlare - del 1.    Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Helena Hammerström   Detta är ett klipp från avsnitt 191. Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.   I avsnittet: Vad är sociala färdigheter? Hur kan man använda social färdighetsträning i förebyggande syfte i familjer och skolor? Hur arbetar man  med sociala färdigheter som saknas och färdigheter som...
Published 03/01/21
Funktionell analys på PMS och PMDS - ett klientfall för behandlare.    Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Maria Gröndal   Detta är ett klipp från avsnitt 190. Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.   I avsnittet: Hur går kartläggningen för PMDS till? Vad börjar man med att registrera? Hur ser den funktionella analysen ut? Vad kan man påverka och inte påverka med psykologisk behandling? Varför är återhämtning...
Published 02/24/21
Hur hanterar man konflikter i arbetslivet som organisationskonsult? - Konflikthantering i arbetslivet del 2.    Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Thomas Jordan   Detta är ett klipp från avsnitt 189. Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.   I avsnittet: Vilka är fyra former av konflikthantering i arbetslivet? När kan man använda dialog för att lösa konflikter i arbetslivet? Vad innebär att hantera konflikter i...
Published 02/08/21
Diagnostiska verktyg för konflikthantering - Konflikthantering i arbetslivet del 1.    Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Thomas Jordan   Detta är ett klipp från avsnitt 188. Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.   I avsnittet får du svar på frågorna: Vad är konflikter och hur kan man definiera dem? Vad är ABC-modellen? Hur fungerar konflikttriangelns princip? Från vilka tre nivåer behöver man utforska...
Published 02/01/21
Att använda KBT som psykolog inom företagshälsovård.   Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Heléne Bivrin   Detta är ett klipp från avsnitt 187. Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.   I avsnittet får du svar på frågorna: Hur arbetar man på en företagshälsovård Vad kan de ärenden som inkommer handla om ? Hur kan man tänka om arbetsrelaterad ohälsa? Vad säger  arbetsmiljöverkets föreskrifter? Vad kan...
Published 01/25/21
Att använda KBT som ST-läkare inom psykiatrin.   Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Carina Gavelin   Detta är ett klipp från avsnitt 186. Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.   I avsnittet får du svar på frågorna: På vilka sätt kan man ha nytta av KBT som ST-läkare inom psykiatrin?   Vilka verktyg inom KBT kan vara till hjälp?   Hur kan teamet bli förstärkt när även ST-läkaren kan...
Published 01/18/21
Att använda KBT som arbetsterapeut och rehabkoordinator i ett psykosocialt team i primärvården.   Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Mary-Lis Andersson   Detta är ett klipp från avsnitt 185. Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.   I avsnittet får du svar på frågorna: Hur ser arbetsterapeutens roll ut på en hälsocentral? Hur kommer rollen som rehabkoordinator in i bilden? Vilka neuropsykiatriska diagnoser möter...
Published 01/11/21
Att använda KBT som behandlingsassistent och behandlare på HVB-hem   Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Linda Siverhell   Detta är ett klipp från avsnitt 184. Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.   I avsnittet får du svar på frågorna: Vad står HVB-hem för? Vem kan målgruppen vara på ett HVB-hem? Vilka problem kan vara aktuella på ett HVB-hem? Vad är strukturen och basen på ett HVB-hem? Vilka exempel på manualer kan...
Published 01/04/21
Vad är NECT? Narrative Enhancement Cognitive Therapy del 2   Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Nina Möller och Elin Kjellenberg   Detta är ett klipp från avsnitt 183. Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.   I avsnittet får du svar på frågorna: Hur är behandlingsmanualerna uppbyggda? Vad innehåller de 5 delarna i NECT? Hur går behandlingsarbetet till? Förloppet, antal sessioner, behandlingens längd, innehållet och hur...
Published 01/03/21
Vad är NECT? Narrative Enhancement Cognitive Therapy del 1   Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Nina Möller och Elin Kjellenberg   Detta är ett klipp från avsnitt 182. Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.   I avsnittet får du svar på frågorna: Vad är NECT? Forskning om NECT? Vad menas med begreppet självstigma? Hur tänker man om skam? Vilken är målgruppen för NECT? Vad är målsättningen med NECT?   Lena...
Published 01/03/21
Komplexa fall i rättspsykiatrisk kontext - Forensisk KBT del 4   Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: David Ivarsson och Johan Eriksson   Detta är ett klipp från avsnitt 181. Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.   I avsnittet får du svar på frågorna: Hur ser samsjukligheten ut inom rättspsykiatrin? Hur kommer en vårdplan till? Vilken timing behövs för olika insatser? Kan man behandla patienter med KBT inom...
Published 01/03/21
Komplexa fall i rättspsykiatrisk kontext - Forensisk KBT del 3   Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: David Ivarsson och Johan Eriksson   Detta är ett klipp från avsnitt 180. Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.   I avsnittet får du svar på frågorna: Vad är rättspsykiatri? Vad menas med allvarlig psykisk störning? Vem utreder ifall individen har en allvarlig psykisk störning? Hur ser samsjukligheten ut inom...
Published 01/03/21
Behandling för brottsdömda Forensisk KBT del 2   Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: David Ivarsson och Johan Eriksson   Detta är ett klipp från avsnitt 179. Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.   I avsnittet får du svar på frågorna: Vilka 3 faser ingår i Forensisk KBT-behandling för brottsdömda? Hur använder man sig av modellen RBM, risk, behov och mottaglighet i behandlingen? Vilka mål fokuserar man på i...
Published 01/03/21
Risk, behov och mottaglighet (RBM) för brottsdömda - Forensisk KBT del 1   Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: David Ivarsson och Johan Eriksson   Detta är ett klipp från avsnitt 178. Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.   I avsnittet får du svar på frågorna: Vem är den forensiska målgruppen? Vad står modellen risk, behov och mottaglighet för? Vilka faktorer ingår i riskbedömningen, den så kallade ”central 8”? Om det...
Published 01/03/21
TFCO - Treatment Foster Care Oregon   Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anna Marshall och Cissi Green   Detta är ett klipp från avsnitt 177. Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.   I avsnittet får du svar på frågorna: Vad är TFCO – Treatment Family Care Oregon? Vilka ungdomar får TFCO? Vilken roll har teamledaren, familjeterapeuten och familjehemsfamiljen? Vilken behandling får ungdomen och vilken behandling får hens...
Published 01/03/21
PYC - parenting young children   Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Sandra Melander   Detta är ett klipp från avsnitt 176. Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.   I avsnittet får du svar på frågorna: Vad är PYC – Parenting Young Children? Vem ingår i målgruppen? Vilka svårigheter har föräldrarna? Hur kartlägger man svårigheter hos föräldern och barnet? Vad finns det för forskning? Vilka är de 4 stegen i...
Published 01/03/21
Dubbel-SORK inom KBT   Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Tatiana Grönevik   Detta är ett klipp från avsnitt 175. Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.   I avsnittet får du svar på frågorna: Vad är syftet med en dubbel-SORK? Hur fyller man i en dubbel-SORK? Vad blir problemet för barnet? Vad blir problemet för föräldern? Vad är det som i slutänden vidmakthåller problemet? Hur går det för barnet i längden? Vad kan...
Published 01/03/21
Att använda KBT som beteendevetare och behandlare inom resursskolan med integrerad öppenvård   Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Tatiana Grönevik   Detta är ett klipp från avsnitt 174. Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.   I avsnittet får du svar på frågorna: Hur arbetar man med KBT som beteendevetare och behandlare inom resursskola med integrerad öppenvård? På vilka sätt kan man ingå som behandlare i...
Published 01/03/21
Att använda KBT som psykolog och programledare i kriminalvården.   Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Johan Eriksson och David Ivarsson   Detta är ett klipp från avsnitt 173. Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.   I avsnittet får du svar på frågorna: Vilka behandlingsprogram arbetar man med i kriminalvården? När arbetar man mer med manualstyrda behandlingar och när är man mer flexibel? Vilken utbildningsnivå har...
Published 01/03/21
MIM (Marschak Interaction Method) och Theraplay del 2   Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anna-Rosa Perris   Detta är ett klipp från avsnitt 172. Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.   I avsnittet får du svar på frågorna: Vad är Theraplay? Vilket tillvägagångssätt använder sig Theraplay av? När kommer Theraplay in i behandlingen? Hur hjälper Theraplay  så  att  barnet   får lära sig att ha nära relation till någon...
Published 01/03/21
Theraplay del 1.   Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anna-Rosa Perris   Detta är ett klipp från avsnitt 171. Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.   I avsnittet får du svar på frågorna: Vad är MIM? Marschak Interaction Method Vilken teori ligger bakom MIM och Theraplay? Vad arbetar man med för att hjälpa föräldrar att se deras egna svårigheter och attityder som står i vägen för att skapa en trygg relation med sitt...
Published 01/03/21
Att använda KBT som hälso- och sjukvårdskurator inom studenthälsa   Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Johanna Lindgren   Detta är ett klipp från avsnitt 170. Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.   I avsnittet får du svar på frågorna: Vad är en hälso- och sjukvårdskurator? Hur arbetar en hälso- och sjukvårdskurator inom studenthälsan? Vilka arbetsuppgifter kan man ha på studenthälsan som hälso- och...
Published 01/03/21
Att använda KBT som coach inom organisation och arbetsliv   Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Helena Mattson.   Detta är ett klipp från avsnitt 169. Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.   I avsnittet får du svar på frågorna: Vad är en coach? Hur arbetar en coach? Skiljer sig ett coach-samtal från ett  behandlande samtal? På vilket sätt använder man KBT som coach? Vi tar en framtidspromenad tillsammans.   Lena...
Published 01/03/21
Personlighetssyndrom - kluster och karaktärsdrag. Bra att veta för behandlare. Psykiatri del 3   Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Michael Rangne   Detta är ett klipp från avsnitt 168. Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.   I avsnittet får du svar på frågorna: När är det rimligt att börja tänka på att diagnostisera en person med ett specifikt personlighetssyndrom? Varför är de generella kriterierna viktiga  att...
Published 01/03/21
Personlighetssyndrom - Bra att veta för behandlare. Psykiatri del 2   Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Michael Rangne   Detta är ett klipp från avsnitt 167. Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.   I avsnittet får du svar på frågorna: Hur vanligt är det med personlighetssyndrom i befolkningen och på psykiatrin? Är personlighetssyndrom stabila genom livet? Hur ser stigmatiseringen ut idag i jämförelse mot tidigare? Var...
Published 01/03/21