อัฟกานิสถานที่สงบและสันติ | Podcast EP105
Listen now
Description
Land of endless war หรือดินแดนที่ไม่เคยว่างเว้นจากสงครามในความทรงจำของใครหลายคน   แต่ช่วงเวลาหนึ่งของอัฟกานิสถาน ก็เคยสงบและสันติ   ทำความรู้จักกับอัฟกานิสถานในอีกมุมหนึ่ง ภายใต้การปกครองและการปฏิรูปของกษัตริย์องค์สุดท้าย โมฮัมหมัด ซาฮีร์ ชาห์ หรือที่ผู้คนยกย่องว่าเป็น บิดาแห่งชาติ
More Episodes
ปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มีรายงานการค้นพบโควิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ที่องค์การอนามัยโลกให้ชื่อว่า “โอมิครอน”   นักวิทยาศาสตร์บางคนถึงกับวิตก เพราะโอมิครอนมีตำแหน่งกลายพันธุ์ที่หนามโปรตีนมากถึง 32 ตำแหน่ง    ท่ามกลางจำนวนประเทศที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ...
Published 12/04/21
17 พฤศจิกายน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามาตรา 1448 ที่รับรองการสมรสเฉพาะชายหญิงนั้น ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเสมอภาค   เกิดเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียล กลายเป็นกระแสที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน และถกประเด็นกันในสังคม...
Published 11/27/21