ตาลีบัน อัลกออิดะห์ และไอซิส-เค เกี่ยวกันอย่างไร | Podcast EP106
Listen now
Description
หลังจากยุคของกษัตริย์ในอัฟกานิสถานสิ้นสุดลง อัฟนิสถานเผชิญกับการรุกรานของสหภาพโซเชียต    ช่วงเวลาของสงครามเย็นคือจุดกำเนิดของ ตาลีบัน อัลกออิดะห์ และไอซิส-เค   ทั้งสามกลุ่มมีความสัมพันธ์กันอย่างไร? ตาลีบันจะจัดการกับอีกสองกลุ่มที่สหรัฐฯ มองว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายและปัจจุบันยังคงอยู่ในอัฟกานิสถานได้อย่างไร    สัญญาที่ให้ไว้กับสหรัฐฯ จะทำได้หรือไม่...
More Episodes
17 พฤศจิกายน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามาตรา 1448 ที่รับรองการสมรสเฉพาะชายหญิงนั้น ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเสมอภาค   เกิดเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียล กลายเป็นกระแสที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน และถกประเด็นกันในสังคม...
Published 11/27/21
หลายฝ่ายออกมาบอกว่าวิกฤตผู้อพยพบนชายแดนโปแลนด์ เป็นเพียงการเบี่ยงเบนความสนใจจากสิ่งที่รัสเซียกำลังจะทำ นั่นคือการบุกยูเครน   เลขาธิการนาโต้ออกมาแสดงความกังวลถึงกองกำลังทหารรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นผิดปกติบริเวณชายแดนด้านตะวันออกของยูเครน ส่งผลให้ยูเครน...
Published 11/20/21