Episodes
Med Jonathan Borggren och Tenneh Kjellsson, fd kulturgeografistudent. Tenneh Kjellsson läste turismprogrammet i Umeå och fortsatte därefter ut i arbetslivet. Under resans gång har hon fått prova på hur det är att vara kulturgeograf och stolt över det när få hört talas om ämnet. Samtidigt så finns det så många fenomen i vår samtid som det behövs kulturgeografer för att hjälpa till att förklara. Varför behöver kulturgeografer förklara vad de och vad de gör för andra hela tiden? Varför är det...
Published 05/17/17
Du lyssnar på det nittonde avsnittet av kulturgeografipodden. Professorn i kulturgeografi Dieter Müller berättar om sin forskning kring turism, hur vi forskar och framförallt om samisk turism. Jonathan Borggren lyssnar och ställer frågor. Avsnittet handlar bland annat om medvetenhet om stereotyper i yrkesutövning. Finns det ekonomiska incitament att spela på den traditionella bilden av samer? Du tänker kanske på julmarknaden på Liseberg. Den enda gång många sörlänningar får stifta bekantskap...
Published 05/08/17
Lektorn i kulturgeografi Marco Eimermann berättar för Jonathan Borggren om sin forskning på holländska familjer som flyttat till Sverige av livsstilsskäl. Vad innebär det att flytta av livsstilsskäl och blev det som man tänkt sig? Stannade de kvar i Bergslagen eller återvände de? Är det skamfullt att flytta hem igen och misslyckas? Hur stor betydelse har kategoriseringen av olika typer av inflyttare? Skiljer vi på folk och folk, dvs finns det en viss typ av inflyttare som vill hellre vill ha...
Published 04/28/17
Du lyssnar på det sjuttonde avsnittet av kulturgeografipodden. Podden där intressanta människor får berätta viktiga saker om vårt samhälle och vår tid. Idag pratar Jonathan Borggren med Wille Valkeaoja, till vardags bla i podden Tyngre Rubriker. Hur går det till när forskning blir rubriker och vilka blir konsekvenserna? I detta avsnitt pratar vi framförallt om medial rapportering av forskningsresultat inom kost/träning/hälsa. Ett område som ofta får stora rubriker eftersom det handlar om hur...
Published 04/09/17
Idag pratar vi med lektorn i kulturgeografi Anders Larsson om den täta och tillgängliga staden. Är den för alla? Kan det finnas arbetsplatser till alla inom ett rimligt pendlingsavstånd som samtidigt inte belastar våra trafiksystem? Och vad är en telestuga? Och vad är grundläggande service? I dagens avsnitt av kulturgeografipodden diskuterar vi hur vi kan förstå hållbar tillgänglighet och de teman och konflikter som rör sig i planerarnas huvuden. Författaren och aktivisten Jane Jacobs skrev...
Published 03/27/17
Vi ger oss av till havs på en kryssning och lämnar ett grådisigt Mars-Sverige bakom oss. Richard Ek, docent och lektor i kulturgeografi vid Institutionen för Service Management, Campus Helsingborg, Lunds Universitet, berättar mer om dessa kryssningar och vad de innebär. Turisten kan nämligen enligt Richard Ek alltmer kännas igen i medborgaren. Hur kommer det sig att en stor del av turismen blir alltmer isolerad? Är det brist på tid som gör att vi inte vill ge oss ut och utforska staden och...
Published 03/20/17
Detta februariavsnitt av kulturgeografipodden handlar om myter. Maja Essebo, kulturgeograf och forskare verksam vid LUCSUS i Lund berättar om hur myter bland annat påverkar beslut och får följder i samhällsplanering och politik. Så passande att snön samtidigt vräkte ner och påminde oss om myten om snöstormars härjningar i Skåne. Eller? Vi hjälper också våra lyssnare med tips på lite olika "multi-media" med kulturgeografisk relevans. Ni finner länkarna här nedan. Avsnittet spelades in på...
Published 02/08/17
Kära lyssnare! Du har hittat det tolfte avsnittet av kulturgeografipodden där vi som alltid ger oss i kast med att dissekera vår samtid med hjälp av kulturgeografer och ibland även andra svenska samhällsvetare. Idag pratar Jonathan Borggren med Carl Yngfalk, forskare vid SCORE i Stockholm om Michel Foucault och varför hans teorier om makt, övervakning och självdisciplinering är aktuella idag. Fotografiet föreställer Holger Danske i kassematerna under Kronborgs Slott. Enligt legenden kommer...
Published 01/08/17
Vi har inga fria val egentligen, eller? Om detta samtalar Jonathan Borggren med Anna Fyrberg Yngfalk, lektor i företagsekonomi vid Karlstads Universitet och Carl Yngfalk, forskare vid Stockholm Centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE). Till grund för samtalet ligger en artikel om hälsokonsumtion författad av Carl och Anna som tar upp betydelsen av marknadsföring i denna explosionsartat växande bransch. I avsnittet diskuteras också den ökade graden av individuellt ansvar som följer...
Published 12/25/16
Kulturgeografipodden fyller 10 avsnitt och gör det på Viktoriagatan i Göteborg. Med docent Jonas Lindberg talar vi om begreppet post-politik och vad det innebär för oss. Med hjälp av ett case som handlar om ett globalt biståndsprogram för utbildning i fattiga länder visar Jonas hur post-politik genom ett antal tekniker verkar för att dölja och släta över konflikter och skilda åsikter. Det blir på så vis den riktiga politiken, forumet för olika uppfattningar över en skiljelinje, som blir...
Published 12/19/16
Välkommen till det nionde avsnittet av kulturgeografipodden. Denna gång tittar vi närmare på den kreativa industrin och på producenter och konsumenter verksamma där. Till vår hjälp har vi docent Johan Jansson vid kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. Johans forskning handlar bland annat om hur digitalisering och förändrade konsumtionsmönster påverkat aktörerna i den kreativa ekonomin (tex konstnärer och skivbutiksinnehavare). Johan är särskilt intresserad av kuratorer och vad...
Published 11/23/16
Välkommen till det åttonde avsnittet av kulturgeografipodden där Jonathan Borggren och Maja Lagerqvist i ett öppen-hjärtligt samtal pratar om sina egna erfarenheter om tiden efter disputation. Publicering, finansiering, undervisning - det moderna akademiska livets treenighet. Vad skall man som nybliven doktorand tänka på? Finns det bra och mindre bra beslut att ta längs vägen? Hur hanterar man ett nej? Men samtalet handlar också om handledarens och finansiärens perspektiv. Hur skall man...
Published 11/14/16
I kulturgeografipoddens sjunde avsnitt pratar Jonathan Borggren med Maja Lagerqvist, lektor i kulturgeografi vid Stockholms Universitet, om vår förändrade användning och syn på torpet. Dessutom pratar vi om hur gatumusikanter påverkar vår upplevelse av en plats. Vad har torpet betytt för oss historiskt och vad kan det bli i framtiden? Hur påverkar medias rapportering vår syn på torpet? Inledningsvis besvarar Jonathan en fråga om vår dragning till New York. Samtalet spelades in den 8:e...
Published 11/09/16
Inuti världens största byggnad (mätt i volym) i Everett strax utanför Seattle opererar numera en robot. Den kryper långsamt runt flygplanet i perfekta cirklar medan den bultar samman stålsektionerna. Tidigare gjordes detta tunga och monotona arbete av två människor som turades om att bulta. Detta är bara ett exempel på hur automatisering, dvs teknikutveckling som på något sätt påverkar arbete och arbetstillfällen, fortlöpande påverkar våra liv. I kulturgeografipoddens sjätte avsnitt...
Published 10/05/16
I kulturgeografipoddens femte avsnitt intervjuas professor Eva Andersson om segregation, skolval och grannskapseffekter. Vi vet att våra städer är segregerade, människor med olika etnicitet och från olika samhällsgrupper bor på olika platser. Men vad får det för effekter och vad har skolan för roll i denna process? Intervjun spelades in tidigare i april under kulturgeografipoddens USA-resa. Jonathan Borggren och Eva Andersson talar även om betydelsen eller icke-betydelsen av olika...
Published 04/10/16
Rum och Plats. Två nyckelbegrepp inom kulturgeografi som innehåller så många olika tolkningar och tillämpningar. Fil Dr Maria Rönnlund och docent Aina Tollefsen, båda verksamma vid Umeå Universitet har tillsammans skrivit en bok som framförallt handlar om tillämpningen av rumsbegreppet inom samhällsvetenskapen. All samhällsvetenskap innehåller nämligen antaganden om rummet enligt författarna. Lyssna på avsnitt fyra av kulturgeografipodden och hör mer om varför det förhåller sig så. Avsnitt 4...
Published 04/03/16
I kulturgeografipoddens tredje avsnitt diskuterar Jonathan Borggren och Svante Karlsson, båda lektorer i kulturgeografi vid Institutionen för Geografi och Ekonomisk historia, Umeå Universitet, en rad olika kulturgeografiska begrepp och hur de förhåller sig till olika samhällsfenomen. Från föreläsningar hämtas bla begreppen FDI, offshoring och outsourcing och dessa förklaras närmare. Vidare diskuteras olika föreställningar om vad stad och landsbygd är, hur bilden av Sverige reproduceras,...
Published 03/22/16
Jonathan Borggren intervjuar Anja Franck vid School of Global Studies i Göteborg. Lesbos, internationella flyktingströmmar och lokala strategier bland invånarna i städer som blir tillfälliga vistelseorter diskuteras. Anja har vid flera tillfällen besökt ön Lesbos som fått en huvudroll i det som kommit att kallas för flyktingkrisen. Bilden visar en karta över den korta sträckan mellan det turkiska fastlandet och den grekiska ön Lesvos. Dessutom besvaras en lyssnarfråga om relationella...
Published 03/10/16
Välokommen till det allra första avsnittet av kulturgeografipodden! Svante Karlsson och Jonathan Borggren diskuterar några vanligt förekommande begrepp och hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor.
Published 03/06/16