18: Flytta och flytta åter. När det inte blir som man tänkt sig.
Listen now
Description
Lektorn i kulturgeografi Marco Eimermann berättar för Jonathan Borggren om sin forskning på holländska familjer som flyttat till Sverige av livsstilsskäl. Vad innebär det att flytta av livsstilsskäl och blev det som man tänkt sig? Stannade de kvar i Bergslagen eller återvände de? Är det skamfullt att flytta hem igen och misslyckas? Hur stor betydelse har kategoriseringen av olika typer av inflyttare? Skiljer vi på folk och folk, dvs finns det en viss typ av inflyttare som vill hellre vill ha i vår kommun? Avsnittet inspelat med publik den 27 april 2017 på Campus i Umeå. Foto av anonym fotograf. Följ kulturgeografipodden på Instagram och Facebook. Tack till alla som lyssnar! Vi växer! Kulturgeografipodden ges ut med stöd av Institutionen för Geografi och Ekonomisk Historia, Umeå Universitet.
More Episodes
Med Jonathan Borggren och Tenneh Kjellsson, fd kulturgeografistudent. Tenneh Kjellsson läste turismprogrammet i Umeå och fortsatte därefter ut i arbetslivet. Under resans gång har hon fått prova på hur det är att vara kulturgeograf och stolt över det när få hört talas om ämnet. Samtidigt så...
Published 05/17/17
Du lyssnar på det nittonde avsnittet av kulturgeografipodden. Professorn i kulturgeografi Dieter Müller berättar om sin forskning kring turism, hur vi forskar och framförallt om samisk turism. Jonathan Borggren lyssnar och ställer frågor. Avsnittet handlar bland annat om medvetenhet om...
Published 05/08/17
Du lyssnar på det sjuttonde avsnittet av kulturgeografipodden. Podden där intressanta människor får berätta viktiga saker om vårt samhälle och vår tid. Idag pratar Jonathan Borggren med Wille Valkeaoja, till vardags bla i podden Tyngre Rubriker. Hur går det till när forskning blir rubriker och...
Published 04/09/17