Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more
Lao X Podcast
Lao X Podcast
ສູນລວມ ພອດແຄສ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ
Listen now
Ratings & Reviews
ຂອບໃຈທີສ້າງພອສແຄັດນີ້ສຳຫລັບເປັນຊ່ອງທາງໃຫ້ຄົນລາວໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນແລະຊ່ອງທາງການຊອກຮູ້ຊອກຮຽນໃນພາສາລາວ
Bounlom via Apple Podcasts · United States of America · 04/25/21
Recent Episodes
ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຢ່າລືມຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງການເວົ້າ, ການໂພສ, ຄອມເມັ້ນ ເພື່ອເວັ້ນໄລຍະເວລາ ໃຫ້ເຮົາພິຈາລະນາດີໆກ່ອນກ່າວມັນອອກມາ ຫຼື ຂຽນເປັນໂຕອັກສອນ ສະທ້ອນຕົວຕົນຂອງເຮົາ. ...
Published 05/26/21
ຈະດີກວ່າບໍ ຫາກທຸກໆຄວາມຮູ້ສຶກ ຄວາມໃນໃຈ ຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ຖ່ວງທັນຂະນະທີ່ເຮົາຍັງມີ ”ລົມຫາຍໃຈ” ...
Published 05/05/21
ພົບກັບ “Podcast ຫຍັງເກາະ?” . ພອດແຄັສທີ່ຈະບອກເລົ່າເລື່ອງລາວຜ່ານອີກໜຶ່ງມຸມມອງຂອງຜູ້ດຳເນີນລາຍການ ເຊິ່ງຈະມີທັງຄວາມສຸກ, ຄວາມໂສກເສົ້າ , ຮອຍຍິ້ມ, ຄວາມມ່ວນຊື່ນ . ...
Published 04/27/21
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »