13-Sayfa-142 Üçüncü Bölüm 1980-1989 Soğuk Savaş'ın Son Evresi: Gülen'in Zor Yılları
Listen now