Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more
KOOHOO Podcast
Many Money
มานี่ มันนี่ (Many Money) พอดแคสต์ ที่จะแนะนำให้คุณรู้จักสารพัดวิธีในการเรียกเงินมาหาคุณเหมือนโลโก้แมวกวักของรายการนี้ นำเสนอเรื่องการเงินครบทุกมิติ ตั้งแต่การหาเงิน ใช้เงิน เก็บเงิน บริหารเงิน ตลอดจนเรื่องของการต่อยอดนำเงินไปลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยการเล่า ภาษาที่เข้าใจง่ายฟังสบายไม่หนักจนเกินไป จัดรายการโดยบิว - จิตติมา ทวาเรศ พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหลากหลายท่าน มาเล่าถึงประสบการณ์การเงินการลงทุนส่วนบุคคล พร้อมคำแนะนำ เทคนิค และเคล็ดลับเรื่องการเงินในมิติต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจ ให้คุณนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้
Listen now
Recent Episodes
EP นี้ บิวชวน คุณกอล์ฟ-สานุพงศ์ สุทัศน์ธรรมกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายที่ปรึกษาบริหารเงินลงทุน บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป มาพูดคุยถึงการคัดกองทุน Healthcare เด่น ที่น่าลงทุน พร้อมให้คำแนะนำการเลือกและการจัดพอร์ตการลงทุน ไปฟังกันเลยค่ะ See omnystudio.com/listener for privacy information.
Published 02/21/21
“จะลงทุนอะไร ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งนั้น” ท่ามกลางความร้อนแรงของราคา Digital Coin ในปัจจุบัน อีพีนี้ขอพาไปทำความรู้จักฟีเจอร์ของ Digital Coin และการนำไปใช้งานจริง ๆ ว่าใช้ทำอะไรบ้างและแต่ละเหรียญใช้งานแตกต่างกันอย่างไร ไปฟังคำตอบจากคุณท๊อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและ Group...
Published 02/14/21
ถ้าอยาก Early Retire เราควรเตรียมตัววางแผนการเงินอย่างไรให้รอดโดยเฉพาะเรื่อง 'เงิน' อีพีนี้เรามาฟังประสบการณ์ตรงจากพี่วรรณ - กนกวรรณ กนกวนาวงศ์ เมื่อเธอตัดสินใจ Early Retire อะไรทำให้เธอกล้าตัดสินใจ เธอวางแผนชีวิตอย่างไรในทางการเงิน ทั้งเรื่องการเก็บออม การใช้จ่าย และการลงทุน...
Published 02/07/21
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »