Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from Spotify, Apple Podcasts and more
Mellow975
Money Balance
Money Balance เป็นรายการเกี่ยวกับการปรับสมดุลทางด้านการเงินกับการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจง่าย ดำเนินรายการโดย ดีเจดอส - วัฒนากร ทิพจร และ ดีเจแพรว - หัสสยา อิสริยะเสรีกุล สามารถติดตามกันได้ทุกวันพุธประจำสัปดาห์ ผ่านช่องทาง mellow975.mcot.net
Listen now
Recent Episodes
การออมเงิน ใคร ๆ ก้รู้ว่าเป็นเรื่องสำคัญ แต่หลายคนก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรดีนั้น วันนี้เรามีขั้นตอนการเก็บออมเงินมาฝาก โดยคุณนิชฌานี ฉันทศาสตร์ นักวางแผนการเงิน CFP ในรายการ Money Balance ดำเนินรายการโดย ดีเจดอส - วัฒนากร ทิพจร และดีเจแพรว - หัสสยา อิสริยะเสรีกุล สามารถติดตามกันได้ผ่านช่องทาง...
Published 09/14/20
สถานการณ์จ้างงานอาชีพฟรีแลนซ์ อาจมีแนวโน้มลดลงจากวิกฤต COVID-19 ซึ่งเรื่องเงินๆ ทองๆ ก็มีความแตกต่างจากพนักงานประจำอยู่ไม่น้อย แต่จะมีอะไรที่ฟรีแลนซ์ต้องรู้บ้างคุณราชันย์ ตันติจินดา นักวางแผนการเงิน CFP จะมาเล่าให้ฟัง ในรายการ Money Balance ดำเนินรายการโดย ดีเจดอส - วัฒนากร ทิพจร...
Published 09/04/20
หลายคนเมื่อแต่งงานแล้วก็เริ่มมีการวางแผนระยะยาว วางแผนมีบุตร สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้ก็คือสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมที่จะมีเพิ่มจากการมีบุตร ซึ่งมีสิทธิอะไรบ้างนั้น คุณนิชฌานี ฉันทศาสตร์ นักวางแผนการเงิน CFP จะมาเล่าให้ฟัง ในรายการ Mellow Balance ดำเนินรายการโดย ดีเจดอส - วัฒนากร ทิพจร และดีเจแพรว -...
Published 09/02/20
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from Spotify, Apple Podcasts and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »