Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more
Mosafer - مسافر
Mosafer / مسافر
هر سمت زندگی را که نگاه کنی، قصه‌ای و ماجرایی ساکت نشسته و خیره نگاهت می‌کند. همه اما حوصله‌ی روایت کردنش را ندارند.... بر جاده‌ی زندگی، مسافر روایت‌های خودش را دارد. گاهی از دست نوشته‌های خودش و گاه از قلم دیگران. شاید قصه‌ی شما هم میان کلمات این پادکست پنهان شده باشد.
Listen now
Ratings & Reviews
4.6 stars from 7 ratings
متفاوت
متفاوت و تحسین بر انگیز
hamed dadfar via Apple Podcasts · Turkey · 11/13/19
Recent Episodes
🔸پادکست مسافر‌‌‌‌‌‌▫️شماره‌ی بیستم | خنجرِ کُندِ کلمات‌‌ (خرداد 99)‌‌‌‌‌‌‌‌▪️گفتن ندارد اما انگار کن همه فقط می‌گویند که عبور کنند. بروند سراغ جمله‌ی بعدی. هیچ تعهدی روی حرف‌ها نیست. هیچ. یعنی برای پا برجا بودن، به آن گیره های بند رخت بیشتر می‌شود اعتماد کرد تا حرف! حرف ، حرف ، حرف! مصالح...
Published 05/28/20
🔸پادکست مسافر‌‌‌▫️شماره‌ی نوزدهم | نگفتم اما...‌ (اردیبهشت 99)‌‌‌‌▪️من هم مثل تو رازهایی دارم. بعضی‌شان خیلی نگفتنی‌اند. یعنی اگر سفره‌ی خالیِ این دل را باز کنم که همین چندتا راز را با هم لقمه بگیریم، شاید هم تو از بودنم سیر شوی و هم من از خودم. می‌گویند هر آدمی در طول عمرش به طور متوسط پنج تا از...
Published 04/30/20
Published 04/30/20
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »