اپیزود بیست و ششم - جلو اینها گریه نکن قسمت اول
Listen now
Description
داستان یوگینیا گینزبرگ، استاد ادبیات دانشگاه کازان که به یک گولاک فرستاده میشه.اسپانسر این اپیزود: پادکست رادیو دور دنیاسایت پادکست: https://www.alibaba.ir/mag/radiodoredonya/دونیت به پادکست آن در سایت حامی باش: https://hamibash.com/onpodcastحمایت از خارج از کشور: https://www.buymeacoffee.com/onpodcastاینستاگرام: https://Instagram.com/_u/thisisonpodcastتوییتر: https://twitter.com/thisisonpodcastپادکست فیکشن: https://fictionpodcast.ir/موزیکهای این اپیزود:Dgoff — Wrong (Depeche Mode Remix)Angelo Badalamenti - LegendaDaniel Lozakovich - Six Pieces, Op. 51, TH 143  6. ValseKim Kashkashian - Ulysses Gaze  4. Woman s ThemeKlaus Badelt - Reactor - Selections From Voices Of LightMax Richter - Attend To The MatterVladimir Troshin - The Volga Flowsموزیکها در اسپاتیفای:https://open.spotify.com/playlist/2Isos3nlOK6ChUTfpSZId8?si=d7a8fbca86644d73
More Episodes
داستان تارا وست اور که در یک خانواده مورمون به دنیا اومدهاسپانسرهای این اپیزود:کوینکس اینستاگرام | ثبت‌نام رویداد 12000 دلاریپادکست رادیو ماجرا  کست‌‌باکس | اینستاگرامدونیت به پادکست آن در سایت حامی باش: https://hamibash.com/onpodcastحمایت از خارج از کشور:...
Published 05/21/22
Published 05/21/22
داستان تارا وست اور که در یک خانواده مورمون به دنیا اومدهاسپانسر این اپیزود:پادکست رادیو ماجرا  کست‌‌باکس | اینستاگرامدونیت به پادکست آن در سایت حامی باش: https://hamibash.com/onpodcastحمایت از خارج از کشور: https://www.buymeacoffee.com/onpodcastPayPal:...
Published 05/13/22