Πύργος (του Κάφκα)
Listen now
Description
Ιστορίες από δημόσιες υπηρεσίες και απλές συμβουλές επιβίωσης. Μουσικά χαλιά: CocoRosie | Lemonade και cigarettes after sex | Apocalypse --- Send in a voice message: https://anchor.fm/petroulasep/message
More Episodes
Βασικές γνώσεις που παρείχε το chat GPT | Μουσικό χαλί Brian Eno | Prophecy Theme (Dune - 1984) --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/petroulasep/message
Published 05/29/23
Published 05/29/23
Αποστασιοποίηση και η μπλε ωχρή κουκίδα - μουσικό χαλί Hazy | Eternal Space --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/petroulasep/message
Published 05/22/23