16_Ανωτερότητα
Listen now
Description
ανωτερότητα, φιλανθρωπία, συγχώρεση και τσόντα στο διάστημα -why not? Μουσικό χαλί TEHO TEARDO & BLIXA BARGELD | A Quiet Life --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/petroulasep/message
More Episodes
Βασικές γνώσεις που παρείχε το chat GPT | Μουσικό χαλί Brian Eno | Prophecy Theme (Dune - 1984) --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/petroulasep/message
Published 05/29/23
Published 05/29/23
Αποστασιοποίηση και η μπλε ωχρή κουκίδα - μουσικό χαλί Hazy | Eternal Space --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/petroulasep/message
Published 05/22/23