Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more
kamran Motamedi
پادکست هنگامه
پادکست هنگامه فعلا درباره توسعه (اقتصادی-سیاسی-اجتماعی) است.
Listen now
Recent Episodes
برای فهم موقعیت کوبا و تظاهرات این روزها دست کم میتوان به سه مورد اشاره کرد: ۱- مشروعیت دولت ۲- دلایلی که منجر به ابر تورم فعلی شده ۳- سیاست مخلوط مخالفین منابع این اپیزود اکانت [email protected] در...
Published 07/15/21
این اپیزود آخرین اپیزود سری «جنسیت و توسعه» است و به نظرم میتواند یک جمع‌بندی برای بسیاری از این بحثهای مفهومی در این سری باشد. مانیفست فمینیسم ۹۹ درصدی نوشته چینزیا آروزا، نانسی فریزر و تیتی بتچاریا مانیفستی روشنگر، رادیکال و بسیار مترقی است که در سال ۲۰۱۹ و با نگاهی به اعتصابات فمینیستی در اقصا...
Published 04/28/21
اپیزود ویژه نوروز سال ۱۴۰۰ انسان‌ها دست کم ۷۰۰۰ سال است که آبجو می‌سازند و تا حدود ۲۰۰ سال پیش تولید و فروش این نوشیدنی عموما در اختیار زنان بوده است. چه شد که این روند تغییر کرد و فرهنگ پیرامون این نوشیدنی جنسیت زده شد؟ آبجوسازی و جادوگری چه ربطی بهم دارند؟
Published 03/25/21
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »