جهانگشای شرق | داستان زندگی نادرشاه (1)
Listen now
Description
اپیزود شماره پنجاه و پنج، جهانگشای شرق ، قسمت اول از داستان دو قسمتی زندگی نادرشاه افشار لینک حمایت مالی ریالی و ارزی از پادکست رخ   پادکست رخ در شبکه های اجتماعی سایت رخ اینستاگرام پادکست رخ توییتر پادکست رخ تلگرام پادکست رخ     اسپانسر اختصاصی این اپیزود  گروه نرم افزارهای هلو  -سایت - هولو استور   منابع کتاب نادرشاه بر پلکان قدرت ایران کتاب نادرشاه افشار جهانگشای شرق اثر عبدالحسین ثانی کتاب نادرشاه اثر صادق رضازاده کتاب زندگی نادرشاه اثر جونس هنوی کتاب زندگی پرماجرای نادرشاه اثر محمد حسین میمندی نژاد کتاب نامه های طبیب نادرشاه کتاب نادر پسر شمشیر اثر نورالله لارودی کتاب نادرشاه از دیدگاه مورخان و شرق شناسان اثر لارنس لاکهارت سریال هشت قسمتی نادر مستند نادرشاه افشار واپسین کشورگشای مشرق زمین
More Episodes
اپیزود شماره هفتاد و یک ، قسمت سوم از داستان سه قسمتی فردوسی - اپیزود ویژه رستم و سهراب   لینک ویدئو قسمت سوم داستان زندگی فردوسی در یوتیوب رخ لینک حمایت مالی ریالی و ارزی از پادکست رخ   حامی این قسمت برند پروشاین،   لینک سایت     حامی این قسمت فرش مدما،     لینک سایت    لینک اینستاگرام   پادکست...
Published 09/02/23
Published 08/19/23
اپیزود شماره هفتاد، قسمت دوم از داستان سه قسمتی زندگی فردوسی     لینک ویدئو قسمت دوم   داستان زندگی فردوسی در یوتیوب رخ لینک حمایت مالی ریالی و ارزی از پادکست رخ   حامی این قسمت کارنامه  لینک سایت     حامی این قسمت فرش مدما،     لینک سایت    لینک اینستاگرام   پادکست رخ در شبکه های اجتماعی یوتیوب...
Published 08/19/23