Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from Spotify, Apple Podcasts and more
Peyman Rahiminejad
پنجره آگاهی
پنجره آگاهی جایی است برای شنیدن، فهمیدن و زیبا زیستن؛ صدای آگاهی را با ما تجربه کنید
Listen now
Recent Episodes
درباب عشق -اپیزود هفدهم- عشق را پایانی نیست از عشق گفتیم و فراز و نشیب‌های پر شور و پر از رمز و رازش. سعادتمند کسی خواهد بود که عشق همیشه در قلبش، گرم نگه دارد.عشق همیشه جاودانه ست.
Published 10/08/21
درباب عشق -اپیزود شانزدهم- فرهادترین عاشق فرهاد؛ یکی از زیباترین شخصیت های عاشقانه ادبیات محسوب می‌شود چرا که عشق را با تفسیری متفاوت زیست و عاشقانه هم جان سپرد. این پایان ناتمام همه عاشقانه های جهانست
Published 10/04/21
Published 10/04/21
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from Spotify, Apple Podcasts and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »