Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more
Gerhard Ohrband
Трудова и организационна психология
Научете както за основните, така и за нишовите теми в Трудова и организационна психология за по-малко от пет минути седмично. Ако сте специалист по човешки ресурси, ще се вдъхновите да изследвате нови области извън набирането и заплатите. Ако сте главен изпълнителен директор или предприемач, ще получите общ преглед на приложната наука за човешкия фактор на работа. Герхард Орбанд е преподавател по трудова и организационна психология и автор на книги от Хамбург / Германия, който в момента се намира в Югоизточна Европа.
Listen now
Recent Episodes
49 Organizational citizen behavior Learn about both basic and niche topics in Work and Organizational Psychology in less than five minutes a week. If you are an HR professional, you will get inspired to explore new areas beyond recruiting and payroll. If you are a CEO or entrepreneur, you will...
Published 06/17/21
48 Organizational commitment and employee behavior Learn about both basic and niche topics in Work and Organizational Psychology in less than five minutes a week. If you are an HR professional, you will get inspired to explore new areas beyond recruiting and payroll. If you are a CEO or...
Published 06/10/21
47 Organizational commitment Learn about both basic and niche topics in Work and Organizational Psychology in less than five minutes a week. If you are an HR professional, you will get inspired to explore new areas beyond recruiting and payroll. If you are a CEO or entrepreneur, you will get an...
Published 06/03/21
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »