123. Työssä kohdattu väkivalta. Vieraana Merja Hyvärinen.
Listen now
Description
Kaupallinen yhteistyö: JHL. Valitettavan monet kohtaavat ja kokevat erilaista väkivaltaa työssään ja työpaikallaan. Työssä kohdatulla väkivallalla on monia inhimillisiä sekä taloudellisia haittavaikutuksia. Väkivaltaa tulee ehkäistä ja hallita - ja sen kohdanneita tukea. Työssä kohdatusta väkivallasta psykologi Nina Lyytisen vieraana on keskustelemassa työelämäasiantuntija, oikeustieteen kandidaatti Merja Hyvärinen. Hänellä on liki 30 vuoden kokemus työsuojeluasioiden hoitamisesta. Jaksossa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin: - Millaista väkivaltaa työssä voi kohdata? - Kuinka yleistä työssä kohdattu väkivalta on? - Mitä työpaikoilla voidaan tehdä väkivallan ehkäisemiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi? - Miten työssä väkivaltaa kohdanneita ja kokeneita työntekijöitä voidaan tukea? Lisätietoja: Merja Hyvärinen työskentelee Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL ry:n työelämän laadun tiimissä. Tiimi toimii taustatukena JHL:n kaikilla sopimus- ja ammattialoilla työsuojelun, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kysymyksissä. Työssään Merja pyrkii omalla tekemisellään saamaan suomalaista työelämää turvallisemmaksi ja tasa-arvoisemmaksi. Hän mm. kouluttaa ja neuvoo JHL:siä henkilöstön edustajia ja jäseniä työsuojelun, työhyvinvoinnin, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemoista sekä osallistuu yhteistyökumppanien kanssa edellä mainittuja teemoja käsittelevissä työryhmissä aineistojen tuottamiseen työpaikoille sekä työsuojelua koskevien sopimusten neuvotteluihin. Merja Hyvärinen Twitterissa: https://twitter.com/Merja_Hyva Merja Hyvärinen LinkedIn:ssa: https://www.linkedin.com/in/merja-hyv%C3%A4rinen-3986b96a/ Työväkivallasta ja sen hallinnasta ja ehkäisystä saat lisätietoa näistä linkeistä: Podcast: Väkivallan uhka työpaikalla – miten teen ilmoituksen? (15.3.2023): https://www.jhl.fi/uutiset/podcast-vakivallan-uhka-tyopaikalla-miten-teen-ilmoituksen/ Aikuisten oikeesti -podcast-sarja vuorovaikutuksesta ja hyvästä työkäyttäytymisestä monelta eri kantilta: https://tyoturva.fi/julkaisu/aikuisten-oikeesti/ Väkivallan uhka (Työsuojeluhallinto.fi): https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/vakivallan-uhka Työpaikkaväkivallan hallinta (Työturvallisuuskeskus): https://ttk.fi/tyoturvallisuus/tyopaikkavakivallan-hallinta/ Väkivalta pois työpaikalta, maksuton 56s pdf-opas (Työturvallisuuskeskus): https://ttk.fi/julkaisu/vakivalta-pois-tyopaikalta/ Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL on Suomen suurin hyvinvointialojen ammattiliitto. Tehtävänämme on parantaa ja puolustaa jäsentemme työehtoja ja työoloja, muuttaa työelämää positiiviseen suuntaan sekä edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämässä. Jäsenillämme on noin tuhat eri ammattinimikettä ja puolustamme tinkimättä koko tämän laajan ammattikirjon etuja ja oikeuksia työelämässä. Työpaikkaväkivallalla tarkoitetaan joutumista fyysisen tai psyykkisen väkivallan tai sen uhan kohteeksi työssä. Työturvallisuuslaki edellyttää, että väkivalta työssä pyritään estämään ennakolta. Jotta väkivaltaa voidaan ehkäistä, täytyy ensin selvittää, millaisena ongelmana se esiintyy työpaikalla. Tämä selvitetään riittävässä laajuudessa tehdyllä vaarojen arvioinnilla ja käymällä läpi tehdyt turvallisuushavainnot. Vain työpaikkakohtaisen väkivaltariskien arvioinnin pohjalta voidaan työpaikalla suunnitella ja toteuttaa kohdennettuja ja vaikuttavia toimenpiteitä. Väkivaltariskiä voidaan merkittävästi vähentää ja sen seurauksia lieventää moninaisilla väkivallan ehkäisytoimilla, kuten esimerkiksi väkivaltatilanteita koskevien toimintaohjeiden laatimisella, tilasuunnittelulla, hälytyslaitteistojen asentamisella, henkilöstön kouluttamisella sekä sen varmistamisella, että henkilöstömitoitus on asianmukainen. Jokaisella ihmisellä on oikeus saada tehdä työnsä turvallisesti ja v
More Episodes
Published 11/27/23
Traumat koskettavat monia meistä. Vanhemmuus tai sen pohtiminen voi virittää ajatukset siihen, millaista hoivaa on saanut lapsena. Se voi nostaa pintaan myös omia traumakokemuksia ja pelkoa ja huolta siitä, miten itse kykenee toimimaan vanhempana erilaisissa tilanteissa. Vanhemman...
Published 11/27/23
Kaupallinen yhteistyö: JHL. Koetko uupumusta työssäsi? Et ole yksin. Työuupumus on yleistä, mutta mikä meitä työelämässä oikein uuvuttaa? Löytyvätkö syyt työntekijästä vai työn määrästä tai laajemmista rakenteista? Työuupumuksesta, siihen liittyvistä ilmiöistä ja syistä näiden takana psykologi...
Published 11/20/23