ميراث ارزشمند براي پارسي زبانان
بي اغراق عرض ميكنم، به اعتقاد بنده همونقدر كه حضرت فردوسي براي سرايش شاهنامه از عمر و وقت گرانبهاي خويش مايه گذاشت، جناب خادم بزرگوار هم در زمان حاضر شاهكاري در همون سطح انجام دادند و با روايت و تحليل شاهنامه به نحوي كه براي فارسي زبانان معاصر قابل درك و دلنشين باشد، در كمال خضوع و فروتني يادگاري بي نظير براي ما و آيندگان به يادگار گذاشتند. واقعا لذت بخش و آموزنده بود گوش دادن به اين پادكست فوق العاده… تسلط بي نظير امير خادم و دانش بسيار بالاي او جدا ستودنيه… لحن گرم روايي و فوق العاده گيراي ايشون هم بر ارزشهاي اين شاهكار افزون ميكنه. واقعا بر اين باورم آقاي امير خادم كه در تمام طول مدت طولاني توليد اين پادكست هرگز و هيچ گاه كوچك ترين ادعايي در مورد بزرگيِ كاري كه داشت انجام ميداد يا سطح بالاي ادبي خودش نداشت، بدون ترديد يكي از برجسته ترين و با معلومات ترين فردوسي شناسان و شاهنامه پژوهان دوران ما هستند. زبان از وصف ارزش اين كار بزرگ قاصره. يه دنيا ممنون امير عزيز، پاينده و برقرار باشي…
مهرداد ضيائي via Apple Podcasts · Australia · 07/22/21
More reviews of Reading Ferdowsi فردوسی خوانی
منو به یکی از بزرگترین آرزوهام رسوندی آفرین و درود و سپاس
Sadsi via Apple Podcasts · United States of America · 10/15/18
Actually when You first see the title (Reading Ferdowsi) it comes to mind that this is another Podcast which is not comprehensible for all; I have to say this is not like that, unlike what occurs to mind ! A beautiful voice which can transfer passion and patience. An amazing mix and edit and of...Read full review »
actrisand via Apple Podcasts · United States of America · 10/04/18
لحن مناسب، توضیحات به‌جا و به‌اندازه، از همه مهمتر خوانش صحیح
vaheed gh via Apple Podcasts · Canada · 11/30/18
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »