بسیار عالی
خلاصه بخوام بگم یکی از بهترین ها …
Pooria_T via Apple Podcasts · United States of America · 07/23/21
More reviews of Reading Ferdowsi فردوسی خوانی
چي شد يهو اپيزودهاي قبل از ٢٤ رو نميتونم پيداكنم ؟
علي كرمي via Apple Podcasts · Great Britain · 10/10/18
عالی. بهترین اتفاقی که برای من تو دنیای مجازی افتاده همین پادکست هست.
N Axe via Apple Podcasts · Netherlands · 12/06/18
منو به یکی از بزرگترین آرزوهام رسوندی آفرین و درود و سپاس
Sadsi via Apple Podcasts · United States of America · 10/15/18
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »