بسا افرین بر تو ای بنده کردگار
از اینکه پشتکار و همت بلند داشتید جای سپاسگزاری و قدردانی دارد و اینکه با صداقت و مهارت و دلسوزی این مهم را نیمه کاره رها نکردید و ادامه می دهید و خستگی را به جان شیرین خریده اید هم ارزش وفوری به همراه دارد که در آینده همیشه ضمیمه این پروژه خواهد ماند با چشم امید به پروژه هایی دیگر از شما
بیدی via Apple Podcasts · Canada · 10/14/21
More reviews of Reading Ferdowsi فردوسی خوانی
با تشکر از زحمتی که کشیدید. فوق العاده است.
Yassibanoo via Apple Podcasts · United States of America · 01/22/19
تا به حال انقدر از شنیدن داستان‌های شاهنامه لذت نبرده بودم. گوینده مسلط و آگاه و باسلیقه است. امروز دوازده ساعت شاهنامه گوش کردیم. که فکرش را می‌کرد!
eldoost via Apple Podcasts · United States of America · 08/12/18
Thanks heaps for this podcast, really amazing , great work
Arashperth via Apple Podcasts · Australia · 01/21/19
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »