هزاران آفرین
گوش‌دادن به این مجموعه برای هر فارسی زبانی توصیه میشه. اگر فردوسی با تلاش ۳۰ ساله خود کاخ بلند شاهنامه رو سرود و عجم را زنده کرد . آقای خادم بزرگوار با تلاش خود که تا ۳ سال طول خواهد کشید شاهنامه را زنده می کنند. و‌ اثری به وجود آورده اند که سال‌های سال همگان منتظرش بودیم و سال‌های سال جاودانه خواهد ماند. بیش باد و زنده باد .
بهترین via Apple Podcasts · Australia · 03/13/21
More reviews of Reading Ferdowsi فردوسی خوانی
مدتها بود منتظر چنین چیزی بودم! ممنون و دست مریزاد
Soud moham via Apple Podcasts · Australia · 09/04/18
پادکست فردوسی‌خوانی به سراغ شاهنامه رفته و از ابتدا اشعار آن را می‌خواند. اما نکته قابل توجه این است که راوی با تسلطی که به ادبیات فارسی دارد، هم لغات دشوار را شرح می‌دهد و هم ابیات برگزیده را می‌خواند. در واقع شنونده بدون اینکه وقت زیادی بگذارد یا بخواهد با کلمات سخت کلنجار برود، با کتاب پیش...Read full review »
على حجوانى via Apple Podcasts · Canada · 06/03/18
دست مریزاد جناب خادم. این پادکست شبیه یک لقمه ی آماده ی خوش عطر و بوست برای همه ی کسانی بود که همیشه برای خواندن شاهنامه کوتاهی می کردند. توضیحات جامع، بیان رسا و حذف ابیات اضافه در بعضی جاها حجت کافی اند برای بی نظیر بودن کار شما.
Sahar.sharif Nik via Apple Podcasts · Canada · 12/29/18
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »