سپاس
جناب آقای خادم حقیقتا بابت این کار بسیار زیبایی که ارائه کرده اید مرهون شما هستم. همت بلندتان را می ستایم و آرزوی سربلندیتان را دارم.
Cryptoboi via Apple Podcasts · United States of America · 01/04/19
More reviews of Reading Ferdowsi فردوسی خوانی
دست مریزاد!
Kourosh0011 via Apple Podcasts · United States of America · 07/27/18
I listen whole of the podcast and it’s fantastic 🌹😁. Isn’t?
[email protected] via Apple Podcasts · Australia · 08/11/18
كار ارزنده و بزرگى كرده ايد بهترين نسخه را برگزيده ايد رنگ صدايتان بسيار دلنشين است تدوين و ويرايش كارتان خيلى خوب است فقط يك درخواست و آن اينكه اى كاش نگران حوصله مخاطب نباشيد و به خرد فردوسى اعتماد كنيد لطفا چيزى از پيرايش خالقى از سخن نيندازيد كه فردوسى بدقت ابيات را برگزيده است گر از داستان...Read full review »
امين شجاعى via Apple Podcasts · United States of America · 04/25/18
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »