بسی سپاس
من قسمت ۲۸ هستم و بسی خرسندم از آشنایی با پادکست بی نظیرتون خیلی خوبید پرتوان باشید همیشه ❤️🌹❤️
fahimmo via Apple Podcasts · United States of America · 12/08/20
More reviews of Reading Ferdowsi فردوسی خوانی
با تشکر از زحمتی که کشیدید. فوق العاده است.
Yassibanoo via Apple Podcasts · United States of America · 01/22/19
دست مریزاد جناب خادم. این پادکست شبیه یک لقمه ی آماده ی خوش عطر و بوست برای همه ی کسانی بود که همیشه برای خواندن شاهنامه کوتاهی می کردند. توضیحات جامع، بیان رسا و حذف ابیات اضافه در بعضی جاها حجت کافی اند برای بی نظیر بودن کار شما.
Sahar.sharif Nik via Apple Podcasts · Canada · 12/29/18
بهترین حالت شعر برای من زمانی است که شعرخوانده شود و من بشنوم. موقعیتی رو فراهم کردی که شاهنامه رو بشنوم و لذت ببرم. دمت گرم و سرت خوش
Mamadash_A via Apple Podcasts · United States of America · 12/24/18
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »