تشکر
واقعا ازتون ممنونم که یکی از آرزوهامو ک خوندن شاهنامه بود دارید محقق میکنید، هیچوقت نتونستم بخونمش چون نه سواد خوندنشو داشتم و‌نه وقتشو و نه معنیشو متوجه میشدم ،خلاصه که واقعا ممنونم ازتون.
mahda93 via Apple Podcasts · United States of America · 12/10/18
More reviews of Reading Ferdowsi فردوسی خوانی
ازین بهتر نمیشه ،گوش‌دادن به این مجموعه برای هر فارسی زبانی توصیه میشه.
بهترین via Apple Podcasts · Australia · 10/15/18
Great job! Well done, thanks for the hard work.
Mvadib via Apple Podcasts · Canada · 01/19/19
بدون شك بهترين و جذاب ترين روايت أز شاهنامه استاد طوس... بسيارسپاسگذارم
Mmsha82 via Apple Podcasts · Australia · 11/18/18
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »