بهترين شاهنامه خواني
بدون شك بهترين و جذاب ترين روايت أز شاهنامه استاد طوس... بسيارسپاسگذارم
Mmsha82 via Apple Podcasts · Australia · 11/18/18
More reviews of Reading Ferdowsi فردوسی خوانی
گوینده با صدای شیرین و جذابش شنونده‌ را با خود به داستانهای زیبای این کتاب تاریخی می‌برد و با مهارت کامل اشعار را می‌خواند و آنها را با دانایی کامل و صحیح تفسیر و معنا می‌کند. موسیقی متن هم بسیار زیبا و دلنشین است. بسیار از همه‌ی دست‌اندرکاران تشکر می‌کنم. با آرزوی موفقیت بیش‌تر برای شما...Read full review »
Marjanak via Apple Podcasts · United States of America · 07/03/18
Thanks heaps for this podcast, really amazing , great work
Arashperth via Apple Podcasts · Australia · 01/21/19
تا به حال انقدر از شنیدن داستان‌های شاهنامه لذت نبرده بودم. گوینده مسلط و آگاه و باسلیقه است. امروز دوازده ساعت شاهنامه گوش کردیم. که فکرش را می‌کرد!
eldoost via Apple Podcasts · United States of America · 08/12/18
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »