اطلاعیه‌ی چهارم
Listen now
Description
در این اطلاعیه می‌شنوید تاریخ پایان انتشار رواق خبر انتشار اسپین‌آف دوم انتشار اپیزود دوم بازی تاج‌وتخت Support this podcast at — https://redcircle.com/ravaq/donations
More Episodes
Published 04/10/21
غزل شماره‌ی ۶۵ موسیقی: مستور و مست، همایون شجریان Support this podcast at — https://redcircle.com/ravaq/donations
Published 03/20/21
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی راستش روزی که رواق رو شروع کردم حتی نمی‌دونستم می‌تونم کتاب رو تموم کنم یا نه ولی شد همراهی و حمایت‌های شما کمکم کرد فکر نمی‌کنم کار بزرگی کرده‌م اما دوستش دارم، شما رو هم کامنت نوشتن یادتون نره پس بذارید این پایان اپیزود ۶۶ از پادکست رواق باشه و...
Published 02/20/21