نقدی بر ۴۴ و ۴۵
اپیسود ۴۴ خیلی جالب بود اما این نکته قابل تامله که چطور دکتر مدنی زاده مشاور سازمان برنامه بودجه بوده و چرا هیچیک از این سیاست ها رو که میگن اجرایی نکردن!! اپیسود ۴۵ هم اصلا مفید نبود بنظرم!
amin2721 via Apple Podcasts · United States of America · 04/04/21
More reviews of Sekke Podcast | پادکست سکه
انتخاب موضوعات و مهمان ها دقیق و با وسواس است. سپاس
Seyed Zoee via Apple Podcasts · Australia · 11/18/19
فقط نگاه به اقتصاد از نگاه امریکا و اروپا و شما که دیگر در دانشگاه هستید چرا اینقدر از کلمهای انگلیسی استفاده میکنید
مهرداد کاشی via Apple Podcasts · Great Britain · 04/17/21
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »