Episodes
Begeleiders worstelen nogal eens met het in hun ogen overmatige gamen én het feit dat ze moeilijk contact krijgen met de cliënt tijdens het gamen. Hoe kun je ervoor zorgen dat begeleiders en jongeren met een LVB elkaar beter begrijpen als het gaat om online gedrag? Die vraag probeert Rogier de Groot onder meer te beantwoorden in zijn promotieonderzoek voor het lectoraat LVB en Risicovol gedrag van de Hogeschool Leiden. Hij doet onderzoek naar het dagelijkse digitale leven van jongeren met...
Published 07/14/21
Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben net als ieder ander ook vaak een kinderwens. Iedereen heeft het recht op ouderschap. Hoe ga je hier als begeleider mee om én wat kun je aan begeleiding bieden als er eenmaal kinderen zijn? Want opvoeden gaat niet vanzelf bij ouders met een LVB. Hoe zorg je ervoor dat een kind bij ouders met een LVB toch veilig en gezond op kan groeien? In deze aflevering van Studio LVB praat Nathalie Koopman met Manouk van Voskuilen, gedragsdeskundige bij...
Published 07/02/21
“Ook al heeft een cliënt me drie keer laten zitten voor een afspraak, ik sta er de vierde keer gewoon weer.” Luister naar het verhaal van Kyra en Laura over ‘de begeleider als spin in het web’. Kenmerkend voor de begeleiding van mensen met een LVB is dat ’geen dag hetzelfde is’. Er wordt van de begeleiders een hoge mate van aanpassingsvermogen en creativiteit verlangd. Ze moeten kunnen inspelen op de situatie die steeds verandert. Hoe gaan begeleiders om met dilemma’s in de praktijk: wat...
Published 06/16/21
Er zijn vaak veel verschillende organisaties betrokken bij de begeleiding van een client met LVB. Bijvoorbeeld omdat er veel bijkomende problemen zijn, zoals schulden of verslaving. Al die organisaties vormen een keten die allemaal bij een bepaald onderdeel uit het leven van een cliënt betrokken zijn. Goede samenwerking onderling is belangrijk om de cliënt verder te helpen. Hoe zorg je ervoor dat die keten op elkaar is afgestemd en dat de onderlinge samenwerking goed is? Begeleider Pascal...
Published 06/02/21
In deze aflevering gaan we het hebben over het belang van samenwerking tussen onderzoek en praktijk. Hoe kunnen onderzoek en praktijk elkaar versterken en wat is daarvoor nodig? Nathalie praat daarover met Hendrien Kaal (lector aan het lectoraat LVB en risicovol gedrag aan de Hogeschool Leiden) en Nihat Kahveci (begeleider bij het specialistisch team van Middin voor Rotterdam-Rijnmond)
Published 05/20/21
Podcast over de omgang en begeleiding van mensen met een LVB Voor mensen met een licht verstandelijke beperking is onze maatschappij vaak te ingewikkeld. Ze snappen niet wat er van hen verwacht wordt. Dit is geen onwil, maar onkunde. Het zou zo veel schelen als eerder herkend wordt dat iemand een LVB heeft. Zodat er meer begrip komt voor waarom iemand doet zoals hij doet
Published 05/07/21
Podcast over het belang van werk voor mensen met een LVB Mensen met een LVB hebben er enorm veel baat bij om overdag structuur te hebben, bijvoorbeeld via dagbesteding of werk. Verveling is namelijk niet bevorderlijk voor hun gemoedstoestand. Het geeft hen dagritme, voldoening en niet onbelangrijk: een inkomen! Maar hoe zorg je voor dat mensen met een LVB aan werk komen én vooral: houden? Wat is er nodig? Zowel aan de kant van de werkgever, de cliënt én de begeleider?
Published 04/21/21
Van alle mensen die in de gevangenis zitten heeft naar schatting 40% een licht verstandelijke beperking. Deze mensen krijgen vaak tijdens en na detentie niet de juiste ondersteuning met een hogere kans op recidive als gevolg. Middin begeleidt forensische cliënten bij wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd. Middin werkt hierbij nauw samen met ketenpartners zoals de reclassering en specifiek de toezichthouder van de cliënt. Eén van hen is Jolanda van Hulst die toezichthouder is bij het...
Published 04/07/21
In deze aflevering gaat het over LifeWise, het methodisch kader voor de begeleiding van mensen met een LVB en bijkomende problematiek. LifeWise is ontwikkeld door Middin en Cordaan, maar tegenwoordig gebruiken steeds meer organisaties LifeWise. Nathalie spreekt in deze aflevering met Daniëlle Dijs (coördinator expertisegebied LVB van Middin) en Jennifer Zuijderwijk (begeleider van specialistisch team LVB en leerbegeleider LVB bij Middin).
Published 03/23/21
Reizen met het OV, inloggen met DigiD, internetbankieren. Voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld, maar voor mensen met een LVB is dit ingewikkeld. Dit is geen onwil maar onkunde. Ze begrijpen gewoonweg niet wat er gevraagd wordt. Om een beter beeld te krijgen om welke mensen het gaat als we het hebben over een LVB, praat Nathalie met Willem Lemmens (gedragsdeskudige bij Middin) en Nicky Verkaik (begeleider op een LVB-locatie van Middin). Ook komt Marcel aan het woord, die zelf een...
Published 03/08/21
Published 03/08/21