[S4E3] 鄭幸生:「第二十場的時候已經絕望了」
Listen now
Description
「元年沒有拿下冠軍是一輩子的遺憾。」 這集我們邀請到「鯊魚」鄭幸生,分享他從台東開始接觸棒球,到宜寧中學與味全棒球隊,再到文化大學的種種過往,其中文化和輔大的「21 局大戰」令他印象深刻,到底當年莊勝雄和黃廣琪有多神?「鯊魚」的綽號又是怎麼來的?還有當年他從中華職棒元年開幕戰樹立連 21 場安打的「鯊魚障礙」,中間經歷過哪些驚險時刻?這一集由鯊魚親口告訴你! ♥︎ 感謝 640 位支持參與募資的聽眾朋友們,讓《台北市立棒球場》第四季成真! ✍︎ 敬請五星留言評價及分享,也歡迎來信分享你的聽後心得 [email protected]
More Episodes
Published 08/10/23
「(美和)高中是我打球最快樂的階段。那時候滿腦子都是想要怎麼把球打好。」 這集「Live Podcast 特別節目」我們邀請到 1992 年奧運國手張耀騰。這位中華職棒盜壘王從小就是田徑隊,後來因緣際會加入棒球隊。在高中時,他在美和看到學長呂文生的印象是什麼?從青棒時期開始成為國家隊班底,還曾經引起大聯盟球探的興趣?大學和高中的想練又有什麼差別呢?選擇加入俊國熊而不是時報鷹的原因?對於領隊陳一平的看法又是什麼呢?還有,曾經盜壘王的張教練,對於盜壘技術又有什麼獨到見解呢? 當然,他還回憶起當年亞錦賽打具台晟的右外野全壘打,到底白昆弘有沒有給他「幫忙」?來聽當事人怎麼說! ♥︎ 感謝...
Published 08/10/23
請搭配 S4E12 服用。 彼時陣 hit-sî-tsūn 捙拚 tshia-piànn 庄頭 tsng-thâu 牌匾 pâi-pián 仁仁仁 jîn-jîn-jîn 嘻嘻嘩嘩 hi-hi-huā-huā 照電光 tsiò-tiān-kong 序大人 sī-tuā-lâng 三寶 sann-pó 大埤湖 Tuā-pi-ôo 細漢若無熨,大漢熨未曲 Sè-hàn nā-bô tiau, tuā-hàn uan bē khiau 產婆摸尻川 Sán-pô bong kha-tshng
Published 08/07/23