Is this your podcast?
Sign up to track ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more
Tept podcast
tept Podcast اندیشکده سیاست‌گذاری تهران
پادکست اندیشکده سیاست‌گذاری تهران با موضوعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی
Listen now
Recent Episodes
اپیزود چهاردهم اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران نظام بانکی در ایران کارکرد و وظیفه بانک چیست؟ جایگاه نظام بانکی در ایران کجاست؟ آیا به اهداف خود رسیده است؟ آیا بانک مرکزی توانسته‌ است به وظایف اصلی خود عمل کند؟ الویت‌های اصلی اصلاحات نظام بانکی چیست؟ میهمان: عباس دادجو
Published 07/19/21
قسمت سیزدهم پادکست اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران 🔍 اقتصاد خلاق 📌 اقتصاد خلاق به چه معناست؟ سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد خلاق با چه چالش‌هایی روبرو است؟ کارنامه اقتصاد ایران در این حوزه چگونه است؟ تجربیات کشورهای دیگر در اقتصاد خلاق چگونه است؟ میهمان: حمید پروازی
Published 03/23/21
🎙 قسمت دوازدهم پادکست اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران 🔍 بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد 📌 بودجه‌ریزی عملیاتی به چه معنا است؟ مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه‌ریزی عملیاتی چیست؟ این نوع از بودجه‌ریزی چه تفاوتی با سایر روش‌های بودجه‌ریزی دارد؟ منافع حاصل از عملیاتی کردن بودجه دستگاه‌های اجرایی چیست؟...
Published 03/16/21
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from iTunes, Stitcher and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »