تسهیل مسیر تحول دیجیتال در صنعت بیمه
Listen now
Description
قسمت یازدهم پادکست اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران تسهیل مسیر تحول دیجیتال در صنعت بیمه تحول دیجیتال چیست و تعریف آن در صنعت بیمه چگونه است؟ وضعیت کنونی این تحول در صنعت بیمه چیست؟ نقش قانون‌گذار و نهادهای نظارتی در این مسیر چگونه است؟ سیاست‌گذار در این موضوع باید بر روی چه ارکانی متمرکز باشد؟ میهمان: مهدی ملکی
More Episodes
اپیزود چهاردهم اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران نظام بانکی در ایران کارکرد و وظیفه بانک چیست؟ جایگاه نظام بانکی در ایران کجاست؟ آیا به اهداف خود رسیده است؟ آیا بانک مرکزی توانسته‌ است به وظایف اصلی خود عمل کند؟ الویت‌های اصلی اصلاحات نظام بانکی چیست؟ میهمان: عباس دادجو
Published 07/19/21
قسمت سیزدهم پادکست اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران 🔍 اقتصاد خلاق 📌 اقتصاد خلاق به چه معناست؟ سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد خلاق با چه چالش‌هایی روبرو است؟ کارنامه اقتصاد ایران در این حوزه چگونه است؟ تجربیات کشورهای دیگر در اقتصاد خلاق چگونه است؟ میهمان: حمید پروازی
Published 03/23/21
🎙 قسمت دوازدهم پادکست اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران 🔍 بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد 📌 بودجه‌ریزی عملیاتی به چه معنا است؟ مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه‌ریزی عملیاتی چیست؟ این نوع از بودجه‌ریزی چه تفاوتی با سایر روش‌های بودجه‌ریزی دارد؟ منافع حاصل از عملیاتی کردن بودجه دستگاه‌های اجرایی چیست؟...
Published 03/16/21