ธรรมะสะกิดใจ
Listen now
More Episodes
บรรยายโดย...พระมหาธีรนาถ  อคฺคธีโร   ออกอากาศทางสถานีวิทยุ "ปลูกปัญญาธรรม พุทธเรดิโอ (เสียงธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อปัญญาตรัสรู้)" วัดป่าภูผาสูง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
Published 12/04/22
ทางเกิดแห่งปัญญา
Published 12/02/22
มโหสถบัณฑิต ตอนที่ 128
Published 11/30/22